Kilka słów o EFINEA

Twój cel. Nasze metody. Nasze doświadczenie. Nasze produkty. Twój sukces.

Efinea Sp. z o.o. powstała, aby służyć pomocą przedsiębiorstwom podczas realizowania przez nie istotnych procesów inwestycyjnych związanych z systemami informatycznymi.

Procesy inwestycyjne wymagają specjalnego podejścia i technik oraz są kosztowne. Zapisano wiele papieru o tym, jak je przeprowadzać.
My skupiamy się na wybranych aspektach:

  • Analizy przedwykonawcze. Analizy wymagań. Studia wykonalności.
  • Projekty rozwiązań.
  • Zarządzanie projektami.
  • Pozyskiwanie finansowania.
  • Systemy informatyczne i rozwiązania branżowe.

Rzetelne planowanie oraz elastyczne, jakkolwiek konsekwentne działanie kluczem do sukcesu

Jakkolwiek zdarza się, że szybka intuicyjna ocena projektu będzie słuszna i rzeczywistość ją potwierdzi, nie można takiego podejścia rekomendować jako metody polecanej i szeroko stosować w praktyce. Nie można, a jednak tak się dzieje. Zupełnie inaczej sprawy wyglądają, jak tą szybką ocenę i podążającą za nią decyzję poprze się dokładnymi studiami problemu, opracuje i uzgodni rozwiązanie.

Jak można zdefiniować zakończony z sukcesem projekt inwestycyjny? W naszej opinii projekt inwestycyjny zakończony sukcesem to projekt zakończony zgodnie z harmonogramem, o nakładach inwestycyjnych mieszczących się w zatwierdzonym budżecie oraz zrealizowanej funkcjonalności. Nic odkrywczego. Jednakże łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Nawet najlepszy plan, bez konsekwentnej realizacji pozostanie wyłącznie planem. Konsekwentna realizacja nie oznacza bynajmniej prowadzenia działań bez oglądania się na bieżącą sytuację, czy na nowe aspekty wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, czy też na zmaterializowane ryzyka. Zaprojektowane rozwiązania, plany działań, sposoby realizacji, czy też etapy realizacyjne powinny być przebudowywane na bieżąco, natychmiast jak zajdą przesłanki wskazujące taką konieczność.

Finansowanie projektu inwestycyjnego związanego z technologiami informatycznymi jest zagadnieniem esencjonalnym i krytycznym. Kluczem jest dobór rozwiązania odpowiedniego do posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów finansowych. Nie jest także niczym niespotykanym, brak możliwości spełnienia oczekiwań, czy realizacji celów projektu w założonym budżecie, a tak przy okazji zapewniamy, że open source nie jest na ten problem wystarczającym remedium.

Zanim cokolwiek zacznie się realizować przydatne jest opracowanie projektu rozwiązania. Przesłanie tyleż oczywiste, co trywialne, ale jednocześnie dość często ignorowane. Służyć ma to zmniejszeniu kosztów, a dodatkowo jest uzasadniane " abym mógł to ocenić muszę zobaczyć jak to działa". Rozwiązaliśmy ten problem korzystając z osiągnięć nowoczesnej informatyki nie rezygnując z opracowywania projektów rozwiązań, analiz i uzgodnień merytorycznych. Ostatecznie projekt wyznacza oczekiwany rezultat projektu.
Nieudany projekt inwestycyjny? Zdarza się. I nie jest to bynajmniej polski wynalazek, co dobitnie wskazuje fakt, że wszelkie metodyki prowadzenia projektów inwestycyjnych powstały poza granicami naszego kraju jako remedium na niski współczynnik zakończonych z sukcesem projektów inwestycyjnych.
Opierając się na wieloletnich doświadczeniach związanych z uczestniczeniem w różnych rolach i na różnych poziomach w projektach inwestycyjnych opracowaliśmy zestaw technik oraz narzędzi wspomagających, które istotnie wpływają na jakościowe wyniki związane z realizowanymi inwestycjami. Rdzeniem naszej metodyki zarządzania projektami jest PRINCE II - w naszej opinii najlepsza metodyka na świecie. Rdzeń wywodzący się z PRINCE II jest wspierany przez specjalnie opracowane narzędzia i techniki, dostosowujące komunikację, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem do warunków występujących w projekcie oraz stosujemy planowanie działań w pełni wykorzystujące nowe zdobycze technologii informatycznych związanych z tworzeniem oprogramowania.
Pozyskiwanie finansowania jest szerokim zagadnieniem, zależnym silnie od przedmiotu finansowania oraz podmiotu szukającego finansowania. Oferujemy nasze wsparcie w zakresie:
  • Kredyty i pożyczki bankowe.
  • Leasing.
  • Współpraca z podmiotami pozyskującymi dotacje EU.
  • Pożyczki pozabankowe.

Usługi EFINEA

Analiza wymagań. Projekty rozwiązań.

Przeprowadzamy analizy wymagań. Analizy przedwdrożeniowe. Na podstawie analiz własnych lub posiadanych przez klienta opracowujemy projekty rozwiązań.

Ocena projektów inwestycyjnych

Usługa wykonywana w trakcie współpracy przy pozyskiwaniu funduszy UE.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w oparciu o metodykę PRINCE II rozbudowana o autorskie narzędzia i techniki, w szczególności związane z prowadzeniem wdrożeń systemów informatycznych. Zajmujemy się też wdrożeniami "trudnymi". Trudność wdrożeń może wynikać np. ze względu na unikatowe procesy biznesowe, czy też personel klienta.

Pozyskiwanie finansowania

Pozyskiwanie kredytów i pożyczek na dowolne cele, w tym na finansowanie projektów IT. Współpraca przy pozyskiwaniu funduszy UE związanych z projektami IT.

ERP na zamówienie

Opracowujemy i dostarczamy dowolne oprogramowanie na życzenie (dedykowane), w szczególności oprogramownaie klasy ERP.

Systemy branżowe

Specjalizacja w systemach dla branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i produkcyjnej.

B2B

Realizacja projektów związanych z automatyczną wymianą danych i współpracą między przedsiębiorstwami

Integracja rozwiązań

Zespół działań wiążących funkcjonalności szeroko pojętego IT na poziomie oprogramowania i poziomie sprzętowym, w szczególności systemów ERP, B2B, B2C, EOD, koncepcji BPM i systemów pracy grupowej (workflow).

Zapraszamy do współpracy!

Klienci

Jesteście unikatowi!

Chcielibyśmy, aby Wasze połączenie umiejętności, usług i osiąganych efektów było spotykane u każdego z naszych Partnerów.

Zarząd E-Ares Sp. z o.o.

Nic więcej ponad to, że

kolejny projekt tylko z nimi.

Właściciel Malta ubezpieczenia

Niebywała skuteczność!

Precyzja w działaniu. Dbałość o szczegóły. Osiąganie założonych celów. Cóż więcej chcieć.

Właściciel Gonzi Toys

Pomocni!

Rzetelne podejście do współpracy i potrzeb zgłaszanych przez klienta. Umieją słuchać!

Prezes Zarządu MK Pro Sp. z o.o.

Rewelacyjne osiągnięcia

Wiedza, zaangażowanie, właściwe podejście i konsekwencja w działaniu wydatnie pomogły zrealizować nasz projekt unijny.

Zarząd Karpol Sp. z o.o.

Praktycy!

Rozwiązania sprawdzone i pewne. Świetnie utrzymany balans pomiędzy core biznesem i wodotryskami.

Właściciele Ares SC
client
client
client
client
client
client

Jesteśmy profesjonalistami!